Kirsten Heukels

Kirsten Heukels (1974) heeft tijdens haar dubbele studie internationaal en strafrecht, gekozen voor mediation. Dit vanwege de uitdaging mensen op humane wijze verder te helpen en bij te kunnen dragen aan verandering in communicatie. Vanaf 1999 is zij zelfstandige en heeft zich gespecialiseerd in het beïnvloeden van (complexe) menselijke verhoudingen, persoonlijkheden en gedrag. Kirsten is als persoonlijkheid een circulair denker: voorkeur voor het begeleiden van processen in relatie tot kennis uit het verleden, constateringen uit het heden en wensen in de toekomst. Zij wordt gemotiveerd door het toevoegen van waarde en de intrinsieke overtuiging van(uit) mensen.

Kirsten is een pragmatisch, scherpzinnig en sociale leider "by walking around": acteert op het proces vanuit de perceptie van de groep, binnen profit en non-profit omgeving. Energiek, weet richting te geven en enthousiasmeert op basis van respect en transparantie. Start graag zaken op en brengt deze tot een goed einde. Is verbinder pur sang.