• Coaching Coaching »

  Insights coach en online coach.

  Mediation Mediation »

  Familiezaken en arbeidsgeschillen.

  Trainingen Trainingen »

  Het aanleren van vaardigheden.

 • Profilen

  Binnenkort vind je hier meer informatie over Profilen.

 • Coaching

  De coach helpt, individueel en in teams, door de juiste vragen te stellen en de gecoachte zijn / haar weg te laten (terug)vinden. Bij online coaching vinden de coachcontacten web-based plaats. Hierdoor kun je op een door jouw gekozen moment en plaats, snel beschikken over coaching waarmee je de effectiviteit vergroot. Je hoeft niet te wachten op een volgende afspraak maar de coaching is beschikbaar op het moment dat jij er behoefte aan heeft. Coaching richt zich op het effectief maken van mensen en teams, door hen te leren bij de kern te blijven en goed te communiceren.

  Insights Discovery: Kirsten is geaccrediteerd Insights coach, een officiële opleiding die toegang geeft tot krachtige tools, zoals het Insights Discovery Profiel. Het profiel geeft persoonlijkheidsvoorkeuren weer. Deze verschaffen inzicht in jezelf, daardoor meer inzicht in anderen en het geeft daarom de mogelijkheid sneller af te stemmen met anderen en verbinding te maken. Dit kan worden ingezet bij individuele- en team coaching.

  Het uurtarief voor coaching is maximaal € 160,- ex BTW per uur.

 • Mediation

  1 FOR 2 is gespecialiseerd in arbeidsgeschillen en familierechtelijke zaken (alles omtrent echtscheidingen). Kirsten doet gemiddeld 75 zaken per jaar en was lange tijd de jongst ingeschreven mediator bij het Mediators Federatie Nederland. Bij het MFN is zij ingeschreven als geregistreerd mediator. Daarnaast is Kirsten certified mediator bij het International Mediadion Institute (IMI) en als full certified mediator bij het ADR Register. Zij heeft een slagingspercentage van ruim 80 %.

  Mediation is conflictbemiddeling. Het is een alternatieve wijze van conflicten oplossen. In eerste instantie werd mediation veelal gezien als een alternatief voor een gerechtelijke procedure, zodat de rechterlijke weg zou worden ontzien qua werkdruk. Inmiddels wordt mediation gelukkig ook in tal van andere situaties gebruikt en heeft het een eigen status en karakter gekregen.

  Mediation betekent praktisch dat partijen die een conflict hebben, samen zoeken naar een oplossing met behulp van een mediator als conflictbemiddelaar. De mediator zorgt dat alle betrokkenen aan het woord komen en dat het proces goed verloopt. Vaak zien de partijen geen oplossing meer of kunnen niet meer met elkaar communiceren; juist daarbij is de mediator een instrument.

  Het uurtarief voor mediation is maximaal € 160,- ex BTW per uur.

 • Trainingen

  Trainen betekent mensen een vaardigheid aanleren. Het is nuttig en goed om te doen. Van een goede training kom je moe maar voldaan thuis en heeft het je inzichten verschaft. Dat is in ieder geval waar 1 FOR 2 Social Innovation naar streeft. Vernieuwing met de mens als stuwend middelpunt is een mooi goed!

 • Organisatie cultuur

  Sociale innovatie (mens als centrum van vernieuwing) relateren aan de strategie en lange termijn doelstellingen van de organisatie. 
  Dit doen we door middel van het meten van een nulpunt; het bepalen van de optimale omgeving die de strategie ondersteunt en het verbeteren van de discrepanties daartussen door middel van concrete veranderinstrumenten. Hiervoor hanteren wij het Hofstede Model met 8 dimensies. Klik hier voor meer informatie over 'organisatiecultuur'.

 • Winst na verlies

  “We zien de foto van jouw lijf beiden aan vol ongeloof. Je hebt contrastvloeistof ingespoten gekregen waardoor de kankercellen oplichten in fluoriserende kleurtjes.

  “Je lijkt wel een dalmatiër”, breng ik nog net uit. Je begint te lachen maar je bent niet blij. Ik vervolg met droog op te merken dat het een wonder is dat je nog (hard)loopt. De arts en de zuster die ons nauwlettend bekijken, haken daar gretig op in. Dat vonden zij ook. Hun medeleven, geuit in ontroerende ongemakkelijkheid van de wetenschap dat je tegenover iemand zit met een uiterste houdbaarheidsdatum, is gemeend.” 

  Kirsten verloor, op 37 jarige leeftijd, haar man; hun twee kinderen hun vader aan klierkanker in de longen. Haar belofte aan Kostijn om het gehele proces van de diagnose tot een jaar na zijn overlijden vast te leggen, om het “de moeite waard te laten zijn:”, voor Kostijn, wordt met dit boek ingewilligd.

  Winst na verlies

  In tegenstelling tot wat mensen zeggen begint het rouwproces wel degelijk voor iemands overlijden. En hoe blijf je in deze periode (bij) jezelf? Als moeder, vrouw, vriendin, zus, dochter? Is er als gezin, als individu, winst te behalen met dit (naderende) verlies? Ja dat is er. Met onder andere intense momenten, pure contacten, kwetsbaarheid en verbondenheid. 

  Rauwverwerking 3.0

  In dit boek worden rouwen, sterven en troost in een gemeenschappelijk verband gezet. Niet alleen als gezin, ook met familie en vrienden. Hoe houd je iedereen betrokken bij het proces? Rouwverwerking 3.0, via een email lijst en Facebook. Hiermee voorkom je niet alleen dat je kostbare uren aan de telefoon zit, maar schrijf je het ook van je af. Deze vorm van zeer persoonlijke communicatie zijn opgenomen in het boek.

  Een boek wat mensen in, en na, een rouwproces troost, handvatten en steun kan bieden. Een puur boek, waarin niets wordt vermeden en alle gesprekken als gezin, als liefdesstel uitvoerig besproken worden. Een boek wat Kirsten zocht, niet vond en graag als handvat had gehad in haar moeilijke periode. 

  Een waardevol boek, mooi vormgegeven, met foto’s en de communicatie via social media naar de wereld om hen heen.